Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 – 1956, tập 7: Liên khu ủy Việt Bắc (1953)

Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 – 1956, tập 7: Liên khu ủy Việt Bắc (1953)
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Số trang: 805 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 – 1956, tập 7: Liên khu ủy Việt Bắc (1953) gồm 111 tài liệu, trong đó có các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, báo cáo, kế hoạch, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Liên khu ủy Việt Bắc ban hành năm 1953. Các tài liệu được sắp xếp theo trật tự thời gian, trong đó tài liệu trong cùng một hội nghị được sắp xếp liền nhau theo trình tự diễn biến của hội nghị. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ