Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 – 1956, tập 8: Liên khu ủy Việt Bắc (1954)

Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 – 1956, tập 8: Liên khu ủy Việt Bắc (1954)
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Số trang: 923 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 – 1956, tập 8: Liên khu ủy Việt Bắc (1954) gồm 146 tài liệu, trong đó có các nghị quyết, chỉ thị, quyết nghị, báo cáo, công văn, điện… của Liên Khu ủy Việt Bắc. Các tài liệu trong tập văn kiện phản ánh khá đầy đủ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Liên khu ủy Việt Bắc trong năm 1954. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ