Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 – 1956, tập 9: Liên khu ủy Việt Bắc (1955 - 1956)

Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 – 1956, tập 9: Liên khu ủy Việt Bắc (1955 - 1956)
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Số trang: 985 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 – 1956, tập 9: Liên khu ủy Việt Bắc (1955 - 1956) gồm 141 tài liệu, gồm các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, báo cáo, công văn, diễn văn, đề án của Liên khu ủy, hội nghị Liên khu ủy, hội nghị lương thực Liên khu Việt Bắc, hội nghị sản xuất cứu đói… Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ