Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 – 1975, Tập 17 (1973)

Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 – 1975, Tập 17 (1973)
Tác giả: Văn phòng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
Số trang: 1014 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 45 tài liệu, trong đó phần Văn kiện chính có 42 tài liệu, phần Phụ lục có 3 tài liệu. Các văn kiện trong tập 17 là các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông cáo, báo cáo, đề án, điện, thư,… Trung ương Cục miền Nam ban hành trong năm 1973. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ