Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975, Tập 9 (1963)

Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975, Tập 9 (1963)
Tác giả: Văn phòng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Số trang: 1 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 11/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975, Tập 9 (1963) có 68 tài liệu, được chia làm 02 phần (phần văn kiện chính có 65 tài liệu và phần phụ lục có 03 tài liệu), gồm các nghị quyết, chỉ thị, điện, báo cáo, đề án, thư, quy định của Trung ương Cục, Thường vụ Trung ương Cục, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam.

  Các tài liệu trong tập 9 phản ánh sự lãnh đạo của Trung ương Cục, Thường vụ Trung ương Cục miền Nam trong năm 1963. Các tài liệu được xác minh kỹ, rõ thể loại, tác giả, nội dung, thời gian và được lưu trữ tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ