Việt Nam - Cu ba 60 năm đồng hành (Văn kiện Đảng và Nhà nước)

Việt Nam - Cu ba 60 năm đồng hành (Văn kiện Đảng và Nhà nước)
Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
Số trang: 914 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách có cấu trúc gồm 03 phần, tập hợp những tài liệu, hình ảnh tiêu biểu được lựa chọn từ các các cơ quan lưu trữ của hai nước Việt Nam và Cuba; thể hiện mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước trong suốt chặng đường 60 năm trên nhiều phương diện. Cuốn sách là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị phục vụ nghiên cứu, tìm hiểu trong lĩnh vực lịch sử và quan hệ quốc tế, về truyền thống ngoại giao Việt Nam - Cuba. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ