Loading...

Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở nước ta hiện nay

Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở nước ta hiện nay
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông (Chủ biên)
Số trang: 348 trang
Giá tiền: 47.000 đ
Xuất bản: Tháng 8-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp 21 bài viết của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, chính trị gia... xoay quanh chủ đề đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở nước ta hiện nay. Dựa vào nội dung, 21 bài viết được sắp xếp thành 2 phần chính:

  Phần 1: “Diễn biến hòa bình” - Âm mưu, thủ đoạn và những chiêu trò mới.

  Phần 2: Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong tình hình mới.

  Qua đó, giúp bạn đọc nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về bản chất, âm mưu, thủ đoạn và những biểu hiện mới của chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cũng như những giải pháp nhằm ngăn chặn hiệu quả các mưu đồ của chúng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng, góp phần thực hiện thành công công cuộc xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng vững mạnh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Hoàng Đình Nhàn
  Giá tiền: 111.000 đ
  Tác giả: TS. Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng - Luật sư Nguyễn Thế Tuấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Dương Huân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Cương; Người dịch: Văn Tân – Nguyễn Dương; Người hiệu đính: Quách Quang Hồng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: An Văn Quân – Trần Ngọc Hưng (Đồng chủ biên) – Hoàng Vũ Nam – Lê Trung Dương
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm - ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ