Tác giả: Thanh tra Chính phủ - Viện Khoa học Thanh tra
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Trần Hoàng Hải – TS. Lê Thị Thúy Hương
Giá tiền: 59.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 43.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Điện
Giá tiền: 33.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 13.000 đ
Tác giả: Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Tiểu ban Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 12.000 đ
« 70 71 72 73 74 »