Loading...

Phát huy tinh thần yêu nước của thanh niên quân đội trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện nay

Phát huy tinh thần yêu nước của thanh niên quân đội trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện nay
Tác giả: Trịnh Minh Thế, Trần Xuân Cần, Bùi Văn Mạnh (Đồng chủ biên)
Số trang: 144 trang
Giá tiền: 53.000 đ
Xuất bản: Tháng 9-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 2 phần:

  Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát huy tinh thần yêu nước của thanh niên quân đội trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện nay.

  Phần thứ hai: Các nhân tố tác động, yêu cầu và một số giải pháp phát huy tinh thần yêu nước của thanh niên quân đội trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện nay.

  Nội dung cuốn sách nhằm làm sáng tỏ những quan điểm cơ bản của Đảng ta và của quân đội về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ chủ quyền biển, đảo nói riêng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Hoàng Đình Nhàn
  Giá tiền: 111.000 đ
  Tác giả: TS. Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng - Luật sư Nguyễn Thế Tuấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Dương Huân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Cương; Người dịch: Văn Tân – Nguyễn Dương; Người hiệu đính: Quách Quang Hồng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: An Văn Quân – Trần Ngọc Hưng (Đồng chủ biên) – Hoàng Vũ Nam – Lê Trung Dương
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm - ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ