Phát huy tinh thần yêu nước của thanh niên quân đội trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện nay

Phát huy tinh thần yêu nước của thanh niên quân đội trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện nay
Tác giả: Trịnh Minh Thế, Trần Xuân Cần, Bùi Văn Mạnh (Đồng chủ biên)
Số trang: 144 trang
Giá tiền: 53.000 đ
Xuất bản: Tháng 9-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 2 phần:

  Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát huy tinh thần yêu nước của thanh niên quân đội trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện nay.

  Phần thứ hai: Các nhân tố tác động, yêu cầu và một số giải pháp phát huy tinh thần yêu nước của thanh niên quân đội trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện nay.

  Nội dung cuốn sách nhằm làm sáng tỏ những quan điểm cơ bản của Đảng ta và của quân đội về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ chủ quyền biển, đảo nói riêng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vũ Dương Huân
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: Đại tá, PGS.TS. Hoàng Văn Phai; Trung tá, TS. Nguyễn Quang Tạo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 112.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng. GS.TS. Nguyễn Hồng Quân
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: James G. Stavridis; Người dịch: Hà Anh Tuấn
  Giá tiền: 218.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Bộ Công an Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ