Về chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Về chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam
Tác giả: GS.TS. Vũ Dương Huân
Số trang: 372 trang
Giá tiền: 89.000 đ
Xuất bản: 04-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách đề cập nhiều vấn đề quan trọng trong công tác ngoại giao và chính sách ngoại giao theo quan điểm và những đúc kết quý báu từ quá trình nghiên cứu về ngoại giao và các vấn đề quốc tế của tác giả. Trước hết là việc phân tích chính sách đối ngoại từ nhận thức đến hình thành tư duy và hoạch định chính sách với mục tiêu cao nhất là “lợi ích quốc gia”. Đặc biệt, tác giả dành hẳn một phần trong cuốn sách để viết về tư tưởng đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi tư tưởng của Người có tầm ảnh hưởng rất lớn trong các chính sách đối ngoại của nước ta trong lịch sử và cho đến thời đại ngày nay.

  Cuốn sách cung cấp những thông tin hữu ích về chính sách đối ngoại của Việt Nam qua các thời kỳ, là tài liệu tham khảo quý cho bạn đọc và những ai quan tâm đến vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lưu Thúy Hồng (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: TS. Ruvislei González Saez
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Quốc phòng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 199.000 đ
  Tác giả: TS. Ngô Đức Mạnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Công Trục (Chủ biên)
  Giá tiền: 181.000 đ
  Tác giả: Vũ Dương Huân
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: Đại tá, PGS.TS. Hoàng Văn Phai; Trung tá, TS. Nguyễn Quang Tạo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 112.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng. GS.TS. Nguyễn Hồng Quân
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: James G. Stavridis; Người dịch: Hà Anh Tuấn
  Giá tiền: 218.000 đ