Loading...

100 năm bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” (18/6/1919 - 18/6/2019)

100 năm bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” (18/6/1919 - 18/6/2019)
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Số trang: 288 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng Quý I-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là kết quả của Hội thảo khoa học cùng tên do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện. Nội dung cuốn sách tập hợp 25 chuyên đề, tập trung làm sáng tỏ những vấn đề về hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản của bản Yêu sách như: Tư tưởng pháp quyền; Vấn đề giáo dục; Vấn đề quyền cơ bản của con người; Những tiến bộ trong đấu tranh vì quyền con người; Quyền dân tộc tự quyết; Nguồn cảm hứng cho cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân của các dân tộc thuộc địa; Những giá trị tiên tiến của thời đại; Khát vọng đấu tranh giải phóng và phát triển của dân tộc Việt Nam và sự nhận thức của Nguyễn Ái Quốc về bộ mặt thật của chủ nghĩa đế quốc, v.v..

  Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Hoàng Đình Nhàn
  Giá tiền: 111.000 đ
  Tác giả: TS. Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng - Luật sư Nguyễn Thế Tuấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Dương Huân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Cương; Người dịch: Văn Tân – Nguyễn Dương; Người hiệu đính: Quách Quang Hồng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: An Văn Quân – Trần Ngọc Hưng (Đồng chủ biên) – Hoàng Vũ Nam – Lê Trung Dương
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm - ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ