Loading...

An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa

An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa
Tác giả: TS. Trần Việt Hà
Số trang: 224 trang
Giá tiền: 77.000 đ
Xuất bản: Tháng 7-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Làm thế nào để đảm bảo an ninh con người trước tác động của toàn cầu hóa? Cuốn sách An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa do TS. Trần Việt Hà chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành, cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết chung về an ninh con người, các hiệu ứng do toàn cầu hóa gây ra cho an ninh con người; đề xuất một số biện pháp nhằm bảo đảm an ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách nói riêng và bạn đọc quan tâm đến vấn đề an ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 96.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Lâm Thành - ThS. Triệu Văn Bình (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 80.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: 177.000 đ
  Tác giả: Harvey G.Cox – Ikeda Daisaku; Dịch giả: Trần Quang Tuệ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Thanh Hương
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TSKH. Thào Xuân Sùng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vương Tương Huệ, Thanh Hương dịch
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Quỳnh Trang
  Giá tiền: 64.000 đ