Chính sách đối ngoại Mỹ - Tiếp cận từ thuyết Hiện thực mới và trường hợp Việt Nam sau khi bình thường hóa quan hệ đến nay

Chính sách đối ngoại Mỹ - Tiếp cận từ thuyết Hiện thực mới và trường hợp Việt Nam sau khi bình thường hóa quan hệ đến nay
Tác giả: TS. Lê Đình Tĩnh
Số trang: 356 trang
Giá tiền: 135.000 đ
Xuất bản: Tháng 7-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách phân tích, vận dụng và đối chiếu thuyết Hiện thực mới và những biểu hiện cụ thể của chính sách đối ngoại Mỹ, nhấn mạnh trường hợp cụ thể của Việt Nam từ sau khi bình thường hóa quan hệ đến nay.

  Đây là cuốn sách nghiên cứu chính sách đối ngoại của Mỹ từ góc độ lý thuyết Hiện thực mới lần đầu được công bố rất có giá trị tham khảo đối với các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên chuyên ngành Phân tích chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế. Ngoài ra, phần “Đại sự ký” của cuốn sách đã tổng kết, ghi lại những mốc quan trọng trên chặng đường 25 năm bình thường hóa và phát triển quan hệ (1995-2000), cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho bạn đọc quan tâm tới quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Lý luận Bộ Công an Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế - TS. Bùi Đức An (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hoàng Đình Nhàn
  Giá tiền: 111.000 đ
  Tác giả: TS. Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng - Luật sư Nguyễn Thế Tuấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Dương Huân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Cương; Người dịch: Văn Tân – Nguyễn Dương; Người hiệu đính: Quách Quang Hồng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: An Văn Quân – Trần Ngọc Hưng (Đồng chủ biên) – Hoàng Vũ Nam – Lê Trung Dương
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm - ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ