Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
Số trang: 324 trang
Giá tiền: 94.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách trình bày tổng quan về biển, đảo Việt Nam; quá trình xác lập và thực thi chủ quyền biển, đảo Việt Nam trước thế kỷ XX; thực thi và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1975; thực thi và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam từ năm 1976 đến năm 2017; hiện trạng Biển Đông và cơ sở pháp lý quốc tế khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; các biện pháp và thủ tục giải quyết tranh chấp lãnh thổ trong luật quốc tế và khả năng áp dụng để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông.

  Cuốn sách là tài liệu có ý nghĩa, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học xác đáng về vấn đề chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Lý luận Bộ Công an Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế - TS. Bùi Đức An (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hoàng Đình Nhàn
  Giá tiền: 111.000 đ
  Tác giả: TS. Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng - Luật sư Nguyễn Thế Tuấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Dương Huân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Cương; Người dịch: Văn Tân – Nguyễn Dương; Người hiệu đính: Quách Quang Hồng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: An Văn Quân – Trần Ngọc Hưng (Đồng chủ biên) – Hoàng Vũ Nam – Lê Trung Dương
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm - ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ