Loading...

Giáo dục phong cách người cán bộ Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay (Sách chuyên khảo)

Giáo dục phong cách người cán bộ Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay (Sách chuyên khảo)
Tác giả: Trung tướng Đào Gia Bảo (Chủ biên)
Số trang: 172 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 02 chương, tập trung làm rõ những khái niệm cơ bản, nội dung, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách người cán bộ Công an nhân dân; đánh giá thực trạng công tác giáo dục phong cách người cán bộ Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh; đánh giá những tác động và xác định những vấn đề đặt ra đối với công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về  phong cách người cán bộ Công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay; xác định những nội dung, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục phong cách người cán bộ Công an nhân dân trong tình hình mới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: GS.TS. Vũ Dương Huân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Cương; Người dịch: Văn Tân – Nguyễn Dương; Người hiệu đính: Quách Quang Hồng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: An Văn Quân – Trần Ngọc Hưng (Đồng chủ biên) – Hoàng Vũ Nam – Lê Trung Dương
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm - ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ