Ngoại giao Việt Nam 2019

Ngoại giao Việt Nam 2019
Tác giả: Bộ Ngoại giao
Số trang: 80 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 7/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách khái quát một cách đầy đủ và rõ nét về các hoạt động của công tác ngoại giao nước ta trong năm 2019 như: Tình hình thế giới và khu vực, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước năm 2019, hoạt động ngoại giao song phương, đa phương, công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại Quốc hội, ngoại giao nhân dân,…

  Cuốn sách là tài liệu có giá trị tham khảo cho đông đảo bạn đọc trong nước; đồng thời giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về chính sách ngoại giao của Việt Nam vì sự nghiệp dân tộc, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

  Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Lý luận Bộ Công an Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế - TS. Bùi Đức An (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hoàng Đình Nhàn
  Giá tiền: 111.000 đ
  Tác giả: TS. Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng - Luật sư Nguyễn Thế Tuấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Dương Huân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Cương; Người dịch: Văn Tân – Nguyễn Dương; Người hiệu đính: Quách Quang Hồng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: An Văn Quân – Trần Ngọc Hưng (Đồng chủ biên) – Hoàng Vũ Nam – Lê Trung Dương
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm - ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ