Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam

Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam
Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm
Số trang: 268 trang
Giá tiền: 79.000 đ
Xuất bản: 3-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tham nhũng là một hiện tượng xã hội, hiện diện trong tất cả các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Tham nhũng tồn tại ở mọi quốc gia, không phân biệt chế độ chính trị - xã hội, không phân biệt trình độ phát triển. Tham nhũng được coi là “giặc nội xâm” làm mọt ruỗng hệ thống chính trị từ bên trong một cách từ từ, êm thấm, thường khó nhận biết nhưng gây ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ, của đất nước.

  Hiện nay, tình hình tham nhũng ở Việt Nam là nghiêm trọng, phổ biến, xảy ra ở hầu hết các cấp, các ngành… thậm chí xảy ra ngay trong các cơ quan có chức năng chống tham nhũng. “Tham nhũng lớn” bị phát hiện ngày càng tăng về số lượng, mức độ thiệt hại và thất thoát. Đi cùng với nó, “tham nhũng nhỏ” diễn ra công khai. Điều đó làm giảm lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, gây ra sự bất bình, bức xúc, thậm chí phản ứng của nhân dân đối với chính quyền.

  Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là công việc khó khăn, phức tạp và lâu dài. Trong thời gian qua, những chuyển biến tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đối với lực lượng Công an nhân dân, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

  Nội dung cuốn sách Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam của Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm phân tích và làm rõ những vấn đề lý luận chung về tham nhũng và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, làm rõ thực trạng tội phạm tham nhũng ở Việt Nam trong những năm qua và phân tích những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi nhiều vụ án tham nhũng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và đưa đất nước phát triển vững chắc theo con đường xã hội chủ nghĩa.

  Cuốn sách là nguồn tài liệu phong phú, giá trị, giúp bạn đọc hình dung được thực trạng tội phạm tham nhũng ở Việt Nam và những vấn đề xung quanh việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Giá tiền: 360.000 đ
  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Công Trục
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Vi Dân (Chủ biên) - ThS. Mai Văn Đức
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lưu Thúy Hồng (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: TS. Ruvislei González Saez
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Quốc phòng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 199.000 đ
  Tác giả: TS. Ngô Đức Mạnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Công Trục (Chủ biên)
  Giá tiền: 181.000 đ
  Tác giả: Vũ Dương Huân
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: Đại tá, PGS.TS. Hoàng Văn Phai; Trung tá, TS. Nguyễn Quang Tạo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 112.000 đ